jb1

Někdy je vody moc...

 

Otoky vznikají pokud lymfa neproudí

Tok krve v cévním systému je poháněn pumpou – srdcem. Lymfatický systém však takovou pumpu nemá. Tok lymfy je zajišťován smršťováním svalů, tedy svalovou prací,pohybem.Jestliže svaly nepracují a nejsou aktivní, dochází k městnání lymfy v lymfatických cévách a poté ke vzniku otoků a celulitidy. Také některé druhy léků mohou způsobit zadržování vody v organismu. Lymfatický otok = Lymfedém.

Čím se liší lymfatický otok od běžného otoku?

Ničím, každý otok je vždy alespoň částečně lymfatický, ale rozdíl je v příčině! Běžný otok na rozdíl od lymfedému (lymfatický otok) vymizí.Ten lymfatický má mnoho příčin, kdežto ostatní otoky (po píchnutí hmyzem, alergický otok atd...) jsou většinou prchavé.

Jaké části těla otékají?

V prvních stádiích otoku jsou nohy ráno štíhlé, během dne otékají a nejhorší jsou pak večer. Když se otok nijak neléčí a stav se zhoršuje, dojde k zatuhnutí a nohy jsou oteklé už ráno. Otok je tuhý, pevný a nedostanete se do boty, do které jste se před měsíci bez problému obuli. Dalšími problémy bývají otoky rukou (ráno jsou ztuhlé prsty a večer už nemůžete sundat prstýnky), břicha, obličeje, nateklá oční víčka, krk atd.
Je pravdou, že více jsou postiženy ženy než muži.

Je lymfatický otok vyléčitelný?

Ne, pouze léčitelný.

Jaké věkové kategorie?

Obecně od narození a s přibývajícím věkem se intenzita obtíží zvyšuje.

Primární lymfedém

Primární lymfedém je takový lymfatický otok, jehož podkladem je vrozené postižení lymfatických cest. Příčina postižení nebývá známá. Většinou se jedná o chybný vývoj lymfatických cest, kdy lymfatické cévy v určitém úseku chybí, nebo je snížen jejich počet, nebo je porušena jejich funkce. Primární lymfatický otok se může objevit záhy po narození (do 1. roku věku), je možný i výskyt během puberty, těhotenství nebo po úrazu.

Sekundární lymfedém

Sekundární lymfedém může být způsoben útlakem lymfatických cév (nádorem – nádor prsu, dělohy, nádory v dutině břišní), přerušením cév (úraz, chirurgický zákrok), obstrukcí cévy (nádorem, parazity) nebo zánětem lymfatické cévy (infekce, ozáření). Typickým příkladem tohoto typu lymfedému je otok horní končetiny po operacích při nádorech prsu u žen s odstraněním lymfatických uzlin v podpaží. Otoky postihují ženy i muže. Objevují se někdy po měsících, někdy i po letech od operace.

Léčebný postup

Existují léčebné postupy, které stanoví lékař „ lymfolog“ na základě vyšetření, které určí vyvolávající příčinu mechanismů vzniku dalšího rozvoje otoku, předepíše léčbu s medikací, lymfatické masáže, bandážování, cvičení. Podmínkou je aby pacient o léčbě lymfedému vše věděl, chodil na pravidelné kontroly a aktivně na léčbě spolupracoval! Nedílnou součástí efektivní terapie je denní nošení kompresivní punčochy nebo návleku, udržovací cvičení a intenzívní péče o kůži postižené oblasti. Pravidelné kontroly u lymfologa jsou součástí léčby a aktivního přístupu pacienta.

Léčba lymfedému

Každý člověk je jedinečný, a proto nikdy nemohou platit univerzální pravidla léčby. Záleží na mnoha faktorech: celkovém zdravotním stavu, rodových dispozicích, věku apod. Je potřeba upravit stravu tak, abychom odbourali vše, co zatěžuje náš organizmus, zejména střeva a lymfatický systém a detoxikovat se. Velmi důležité je dbát na pitný režim, pohyb, spánek, správné dýchání, cvičení, léky i přírodní léčbu. Významný vliv má psychická pohoda. Každému z Vás poradí zkušený lymfolog i lymfoterapeut individuálně.
Přispějte sami ke svému zdraví!!!

Časté infekce – růže (erysipel), plísňová onemocnění kůže

Časté infekce patří do obrazu typického lymfedému. Trvalým problémem je opakující se bakteriální infekce – růže (erysipel), která daný stav ještě zhoršuje. Klinicky se projevuje typickými příznaky (zimnice, teplota, třesavka, občas i nevolností). Po několika hodinách se daná oblast stává bolestivou, objevuje se zarudnutí a prohlubuje se otok postižené oblasti. Včasné podání antibiotik je důležitou prevencí šíření infekce a zhoršování otoku. Plísňová postižení meziprstních prostor a nehtů mohou být vstupní bránou dalších infekcí bakteriální nebo virové.

Nádorové onemocnění

V některých případech, jako například po odstranění prsu chirurgicky (mastektomie), může dojít k obstrukci lymfatických cév některé z končetin, nebo odebráním uzlin. Lymfa se pak akumuluje a příslušná končetina otéká, dochází k lymfedému. Právě lymfatickým systémem se také nejčastěji po těle šíří rakovina. Poté, co primární tumor pronikne do některé z lymfatických cév, se mohou jeho části oddělit a rozptýlit se (metastázo-vat) po organismu do jedné či více lymfatických uzlin.

Chirurgická léčba lymfatických otoků

Chirurgické řešení lymfedému je indikováno pouze u omezeného množství pacientů a má přesně stanovené indikace. Je vyhrazeno pacientům s pokročilou elefantiázou – sloní nohy, paže. Jedná se o náročný chirurgický zákrok, který neřeší podstatu onemocnění, ale jeho následky.

Bandážování u lymfatických otoků

Bandážování postižené oblasti je nedílnou součástí komplexní terapie lymfedému. Cílem vrstvené komprese je udržení zmenšeného objemu končetiny, dosaženého manuální lymfatickou masáží nebo přístrojovou lymfodrenáží. Používají se speciální elastická obinadla, technika bandážování je poměrně náročná a musí ji provádět vyškolený pracovník. Bandáž se ponechává na končetině celodenně a po dosažení stálého objemu končetiny je možné ji vyměnit za kompresní punčochy nebo pažní návleky.

janaburilova@seznam.cz

604 474 053

www.janaburilova.cz